Kategorije

Servisna Služba

OVLAŠĆENI SERVISI

CENTRALNI SERVIS PODGORICA

“Eurotehnika mn”

tel: (020) 621 805

BUDVA, PETROVAC

“Virt Tehnics”

tel: (033) 560-006

TIVAT, KOTOR

“Servis Komerc”

tel: (032) 674-619

HERCEG NOVI

BEKO - Topla

mob: 068 863 835

ULCINJ, BAR

“Frigo Sistem“

mob: 069 025 160

NIKŠIĆ

“Frigo elektro”

tel: (040) 247 420

mob: 069 022 737

BIJELO POLJE, BERANE, PLAV

"Elektro Servis"

mob: 069 371 532

ROŽAJE

Zekić

mob: 067 808 202

PLJEVLJA, ŽABLJAK

“Laco Elektro”

mob: 069 357 301

 

USLOVI GARANCIJE:

DATUM PRODAJE NA FISKALNOM RACUNU I GARANTNOM LISTU MORA BITI ISTI.
Garantni rok je 5 godina
Garancija važi od dana prodaje aparata.

Iz garantnog roka od 5 godina su izuzeti potrošni djelovi vešmašina i za njih važi garantni rok od 3 godine: tunel guma, četkice, grijač, remen, crijeva, ležajevi, semering i amortizeri.

Kod vešmašina sa punjenjem od 9kg ili više, predviđeni rok trajanja ležajeva i semeringa je minimum 3 godine. Ukoliko isti stradaju u roku kraćem od dvije godine od dana kupovine, jedini uzrok može biti nestručno rukovanje tj. pretrpavanje mašine ili prekomjerna upotreba te će se ovakvi slučajevi tretirati kao komercijalna upotreba (garancija ne važi).

 Za pojedine modele vešmašina (sa naznakom na prednjoj strani uređaja) garantni rok za motor je 10 godina.

Garancija ne važi:

Ukoliko se aparat koristi u profesionalne ili komercijalne svrhe (ugostiteljstvo, hoteli i privatni smještaji, perionice i sl.), odnosno za bilo koju namjenu različitu od korištenja u domaćinstvu. Resetovanje i nivelaciju aparata, estetska oštecenja (farba, boja) i povećanje glasnosti koje ne utiče na funkcionalnost aparata, mehanička oštecenja (lomovi, pukotine...), sijalice, filtere, kvar ili oštećenje koje prouzrokuje metalno ili neko drugo tijelo koje nije predviđeno da se nađe u aparatu, ako je aparat popravljalo ili, u slucaju klima uređaja, instaliralo lice koje za to nema naše ovlašćenje, ako prodavac nije pravilno i potuno popunio garantni list i izdao fiskalni račun, redovno održavanje i čišćenje aparata navedeno u uputstvu za upotrebu, habanje staklokeramicke ploče, prednje maske, prekidača i poklopca, ako je kvar nastao zbog više sile (grom, poplava) ili neodgovarajućeg napajanja ili pritiska vode.

Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu žalbe (pismenim putem, e-mailom ili nekim drugim dopisom) na ispravnost aparata, kupac ima pravo na zamjenu aparata.