Reklamacije

Prigovor potrošača

Član 25

(1) Potrošač ima pravo  da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

(2) Kupovina proizvoda iz stava 1 ovog člana može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način.

(3) Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom,trajnom mediju.

(4) Trgovac je dužan da u prodajnom objektu na vidnom mjestu istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, odnosno da pri zaključenju ugovora na drugi odgovarajući način o tome obavijesti potrošača.

(5) Teret dokazivanja da je ispunjena obaveza iz stava 4 ovog člana je na trgovcu.

(6) Trgovac je dužan da vodi evidenciju prigovora iz stava 1 ovog člana i čuva je najmanje dvije godine od dana prijema prigovora potrošača.


Rokovi za podnošenje prigovora

Član 26

Potrošač može podnijeti prigovor:

(1) u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 49 ovog zakona

(2) u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;

(3) na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa, a za usluge, iz člana 34 ovog zakona, u roku od 14 dana od dana prijema računa.

Rješavanje prigovora

Član 27

(1) Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom , potrošaču dostupnom,trajnom mediju,sa izvještavanjem o sadržini zahtijeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješenje.

(2) Ako se o prigovoru ne rješava bez odlaganja , trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

(3) Teret dokazivanja da je potrošaču izdata potvrda iz stava 2 ovog člana je na trgovcu.

(4) Potvrda iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke iz evidencije iz člana 25 stav 7 ovog zakona, kao i datum izdavanja potvrde.


Cijena
Prodajna cijena robe je naznačena uz svaki artikal. Cijene su izražene u eurima. U prodajnu cijenu je uračunat PDV.


Artikal naručen putem Web Shop-a se plaća po cijeni koja je iskazana na Web Shop-u u momentu kupovine artikla (cijene su iskazane sa uračunatim pdv-om). Ukoliko u momentu otpreme artikla dođe do razlike u cijeni kupcu će se obračunati cijena koja je važila u momentu naručivanja. Cijene se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Promjena cijene se neće odnositi na artikle za koje je upućen zahtjev za kupovinu. S obzirom da se kupovina preko Web Shop-a odvija preko elektronske platforme, moguće je da usled softverske greške na Web Shop-u prodajna cijena konkretnog proizvoda u vrijeme zaključenja ugovora bude pogrešno iskazana (očigledno veća ili manja), prodavac će o navedenom obavijestiti kupca, uz obrazloženje o razlogu greške i ponuditi mu raskid ugovora, sem ako kupac ne pristane na doplatu do ispravne cijene.

Cijene navedene na Web Shop-u važe samo za kupovinu na Web Shop-u i mogu se razlikovati od cijena u maloprodajnim objektima.

© 2022 EuroTehnika. Sva prava zadržana.
Razvoj sajta Smart Web

Pomoć pri kupovini

Za više informacija, pomoć ili poručivanje, slobodno nas kontaktirajte:

Pozovite nas

067 483 222 068 023 555
069 166 616

Od 08-21h osim nedelje

Pišite nam

mp.online@eurotehnikamn.me