Uslovi garancije

DATUM PRODAJE NA FISKALNOM RAČUNU I GARANTNOM LISTU MORA BITI ISTI.

Garancija važi od dana prodaje aparata.

Iz garantnog roka od 5 godina su izuzeti potrošni djelovi veš mašina i za njih važi garantni rok od 3 godine (četkice, grijači i ležajevi). Za vešmašine sa punjenjem od 9 kg ili više, ukoliko ležajevi stradaju u roku kraćem od dvije godine, jedini uzrok može biti nestručno rukovanje tj. Pretrpavanje mašine ili prekomjerna upotreba te će se ovakvi slučajevi tretirati kao komercijalna upotreba (garancija ne važi).

Za pojedine modele vešmašina sa inverter motorom (sa naznakom na prednjoj strani uređaja) garantni rok za motor je 10 godina.

Garancija ne obuhvata:

Ukoliko se aparat koristi u profesionalne ili komercijalne svrhe (ugostiteljstvo,hoteli i privatni smještaj,perionice i sl.), odnosno za bilo koju namjenu različitu od korišćenja u domaćinstvu.

Resetovanje i nivelaciju aparata, estetska oštećenja (farba, boja) i povećanje glasnosti koje ne utiče na funkcionalnost aparata, mehanička oštećenja (lomovi,pukotine...), sijalicefiltere, kvar ili oštećenje koje prouzrokuje metalno ili neko drugo tijelo koje nije predviđeno da se nađe u aparatu, ako je aparat popravljalo lice koje za to nema naše ovlašćenje, ako prodavac nije pravilno i potpuno popunio garantni list i izdao fiskalni račun, redovno održavanje i čišćenje aparata navedeno u uputstvu za upotrebu, habanje staklokeramičke ploče prednje maske,prekidača i poklopca, ako je kvar nastao zbog više sile (grom,poplava) ili neodgovarajućeg napajanja ili pritiska vode, kao i lošeg kvaliteta sredstava za mehaničko pranje (deterdžent,sol,sjaj,omekšivač...) zbog kojih se kao posledica javljaju  bijele naslage ili fleke na posuđu ili vešu.

Ukoliko kupac neosnovano prijavi kvar na aparatu, odnosno ukoliko po prijavi kupca serviser na licu mjesta ustanovi da je aparat ispravan ili da je kvar prouzrokovan krivicom kupca, isti je dužan platiti serviseru popravku aparata ili izlazak i dijagnostifikovanje kvara u iznosu od 15eura. U protivnom,kupac gubi pravo na sve dalje intervencije u garanciji. 

Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne vršimo opravku u zakonskom roku,po prijemu žalbe (pismenim putem,emailom ili na nekom drugom trajnom mediju) na ispravnost aparata, kupac ima pravo na zamjenu aparata ili povraćaj novca. Ovom garancijom nisu ograničena prava koja kupac ima po osnovu važećeg  Zakona o zaštiti potrošača.

Kupcu je zagarantovana dostupnost rezervnih djelova priključnih aparata i sličnih dijelova,kao i tehničkog servisa, odnosno održavanja i popravke za vrijeme i 6 mjeseci nakon prestanka proizvodnje aparata.

Prava kupca na raskid ugovora po Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, roku za raskid, situacije po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, te uslove reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe.

Trgovac je dužan mogućem kupcu osigurati tehnička sredstva za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka prije završetka kupovine. Ugovorene odredbe i odredbe opštih uslova poslovanja ugovora sklopljenih u elektronskom obliku moraju biti dostupne kupcima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reprodukovanje.

© 2023 EuroTehnika. Sva prava zadržana.
Razvoj sajta Smart Web

Pomoć pri kupovini

Za više informacija, pomoć ili poručivanje, slobodno nas kontaktirajte:

Pozovite nas

067 483 222 068 023 555
069 166 616

Od 08-21h osim nedelje

Pišite nam

mp.online@eurotehnikamn.me